INFORMACE O SPOLUFINANCOVÁNÍ Z ENRF

  INVESTICE DO AKVAKULTURY – projekt rok 2018 byl spolufinancován Evropskou unií Z důvodu předešlé rekonstrukce (přehrazení) sádek, bylo nutné provést rekonstrukci části potrubí sádek. Nově zakoupené aerátory a sítě budou sloužit k rybničnímu chovu.                                         […]

Continue reading