INFORMACE O SPOLUFINANCOVÁNÍ Z ENRF

MODERNIZACE  NEMOVITOSTÍ A POŘÍZENÍ  ZAŘÍZENÍ  – PROJEKT ROK 2015 byl spolufinancován Evropskou unií. V roce 2015 jsme za spolufinancování z Evropského námořního a rybářského fondu zrekonstruovali střechu budovy šatny zaměstnanců z důvodu zatékání do budovy. Dále jsme v tomto projektu uplatnili dotace na pořízení zařízení k vlastní produkci ryb ( tryskový aerátor, podložní sítě, kádě […]

Continue reading