INFORMACE O SPOLUFINANCOVÁNÍ Z ENRF

Investice do akvakultury 2023

 

 

INVESTICE DO AKVAKULTURY – projekt rok 2018

byl spolufinancován Evropskou unií

Z důvodu předešlé rekonstrukce (přehrazení) sádek, bylo nutné provést rekonstrukci části potrubí sádek.

Nově zakoupené aerátory a sítě budou sloužit k rybničnímu chovu.

                                                                                             

 EVROPSKÁ  UNIE

Evropský  námořní  a  rybářský  fond

 Operační  program Rybářství

—————————————————————————————————————————

DIVERZIFIKACE  AKVAKULTURY – projekt 2018

byl spolufinancován Evropskou unií

Stávající dřevěná prodejna sloužící k maloobchodnímu prodeji živých ryb byla zcela nevyhovující, proto byla demontována a postavena nová prodejna.

Díky rekonstrukci haltýřů  bude umožněn prodej jednoletých či dvouletých amurů a candátů.

                                                                                             

 EVROPSKÁ  UNIE

Evropský  námořní  a  rybářský  fond

 Operační  program Rybářství

—————————————————————————————————————————

INVESTICE DO SLADKOVODNÍ AKVAKULTURY  –  projekt 2017

byl spolufinancován Evropskou unií

Díky realizaci projektu došlo k racionalizaci lovení, a to nákupem keserů, kádí a lodí. K novému dopravnímu prostředku budou pořízeny dva kontejnery pro přepravu ryb.

                                                                                             

 EVROPSKÁ  UNIE

Evropský  námořní  a  rybářský  fond

 Operační  program Rybářství

—————————————————————————————————————————

DENAS – INVESTICE DE AKVAKULTURY – projekt 2018

byl spolufinancován Evropskou unií

Nákupem dopravního prostředku nad 12 tun bude posílena konkurenceschopnost podniku tím, že rybí násady a tržní ryby budou převáženy účelněji, efektivněji a hospodárněji. Nákup kádí usnadní manipulaci s rybou.

                                                                                             

 EVROPSKÁ  UNIE

Evropský  námořní  a  rybářský  fond

Operační program Rybářství

—————————————————————————————————————————

REKONSTRUKCE RYBOCHOVNÉHO ZAŘÍZENÍ – projekt 2018

byl spolufinancován Evropskou unií

Díky rekonstrukci hráze jednoho z rybníků nebude docházet k průsakům a ztrátě vody, což způsobovalo velké problémy obzvlášť v letních měsících. Nákupem vaniček je vyřešen problém s jejich nedostatkem při výlovech rybníků.

                                                                                             

 EVROPSKÁ  UNIE

Evropský  námořní  a  rybářský  fond

Operační program Rybářství

—————————————————————————————————————————

ZVÝŠENÍ KONKURENCESCHOPNOSTI DENAS SPOL. S R.O. – projekt 2019

byl spolufinancován Evropskou unií

Nákupem kontejneru na krmiva dojde k úspoře času a finančních prostředků a k racionalizaci frekvence a doby přikrmování. Nakoupené kesery umožní zefektivnění práce při manipulaci s tržní rybou i rybí násadou.

 

                                                                                           

EVROPSKÁ  UNIE

Evropský  námořní  a  rybářský  fond

Operační program Rybářství

—————————————————————————————————————————

REKONSTRUKCE STŘECHY – projekt 2019

byl spolufinancován Evropskou unií

Rekonstrukcí střechy v objektu sádek bude zabráněno stále častějšímu zatékání dešťové vody stropem do budovy skladu rybářského nářadí.

                                                                                           

EVROPSKÁ  UNIE

Evropský  námořní  a  rybářský  fond

Operační program Rybářství

————————————————————————————————————————–

NÁKUP DOPRAVNÍHO PROSTŘEDKU – projekt 2018

byl spolufinancován Evropskou unií

Nákupem nového dopravního prostředku, který nahradí funkčně zastaralý s vysokými nároky na pohonné hmoty a náročné opravy, bude provoz a přeprava účelnější a hospodárnější.

                                                                                           

EVROPSKÁ  UNIE

Evropský  námořní  a  rybářský  fond

Operační program Rybářství

—————————————————————————————————————————

POŘÍZENÍ ZAŘÍZENÍ A VYBAVENÍ – projekt roku 2018

byl spolufinancován Evropskou unií

Zakoupený mulčovač usnadní s urychlí práci při udržování porostů v blízkosti rybníků, nákupem vaniček, chybějících lodí a oxymetru se rovněž usnadní práce během vegetačního období a lovení.

                                                                                         

EVROPSKÁ  UNIE

Evropský  námořní  a  rybářský  fond

Operační program Rybářství

—————————————————————————————————————————

INVESTICE PRO UDRŽENÍ KONKURENCESCHOPNOSTI – projekt roku 2020

byl spolufinancován Evropskou unií

Renovací starého osvětlení budou prostory sádek přehlednější a budou lépe chráněny proti pohybu cizích osob. Nákupem třídičky rybího plůdku dojde k zefektivnění práce s plůdkem. Nové aerátory zajistí v sádkách dostatek kyslíku v horkých měsících a před vánoci. Přepravní bedna zefektivní přepravu menšího množství ryb k zákazníkům.

                                                                                         

EVROPSKÁ  UNIE

Evropský  námořní  a  rybářský  fond

Operační program Rybářství

————————————————————————————————————————–

STAVEBNÍ  ÚPRAVY – VÝTAŽNÍKY  –  projekt roku 2020

byl spolufinancován Evropskou unií

Díky provedeným stavebním úpravám na výtažnících se zamezí nežádoucí ztrátě vody, erozím břehů a tím ztrátám v rybářském hospodářství. Nákupem kádí dojde k odstranění problémů při manipulaci s rybí násadou.

EVROPSKÁ  UNIE

Evropský  námořní  a  rybářský  fond

Operační program Rybářství


STAVEBNÍ ÚPRAVY V PROSTORU SÁDEK –  projekt roku 2019

byl spolufinancován Evropskou unií       

Uvedením hráze rybníku do původního stavu bude zamezeno nežádoucím průsakům a tím ztrátě vody. Modernizací funkčně zastaralých haltýřů se sníží náklady na jejich opravy a třídění podle druhů ryb bude efektivnější.

EVROPSKÁ  UNIE

Evropský  námořní  a  rybářský  fond

Operační program Rybářství


 

PROJEKT 2021 II – projekt roku 2021

byl spolufinancován Evropskou unií

Nákupem velkého přívěsu se zefektivní přeprava ryb, velkých kádí a nářadí při výlovech. Koupí kádí vyřešíme problémy při manipulaci s rybí obsádkou

EVROPSKÁ  UNIE

Evropský  námořní  a  rybářský  fond

Operační program Rybářství


 

PROJEKT 2021 I

byl spolufinancován Evropskou unií

Pořízením rypadla-nakladače bude umožněno účelně, efektivně s bez prodlení obhospodařovat rybniční plochy a napájecí stoky. Nákupem zařízení k vlastní produkci ryb bude zefektivněna nakládka a manipulace s rybami.

EVROPSKÁ  UNIE

Evropský  námořní  a  rybářský  fond

Operační program Rybářství


PROJEKT 2021 III

byl spolufinancován Evropskou unií

Pořízením nového dopravního prostředku do 3,5 tuny se stane naše doprava hospodárnější, efektivnější, dojde ke snížení výdajů za opravy a provoz a zároveň se zlepší obslužnost rybníků.

Pořízením zařízení k vlastní produkci ryb se mimo jiné usnadní a zlepší manipulace s rybami.


PROJEKT 2021 IV.

byl spolufinancován Evropskou unií

Vzhledem k funkčně zastaralým lodím a dosluhujícím pilám i křovinořezům nám jejich nákup pomůže opět efektivně obsluhovat jak rybniční plochy, tak i udržovat jejich okolí. Nákup vaniček usnadní práci s rybí obsádkou.