INFORMACE O SPOLUFINANCOVÁNÍ Z ENRF

 

INVESTICE DO AKVAKULTURY – projekt rok 2018

byl spolufinancován Evropskou unií

Z důvodu předešlé rekonstrukce (přehrazení) sádek, bylo nutné provést rekonstrukci části potrubí sádek.

Nově zakoupené aerátory a sítě budou sloužit k rybničnímu chovu.

                                                                                             

 EVROPSKÁ  UNIE

Evropský  námořní  a  rybářský  fond

 Operační  program Rybářství

—————————————————————————————————————————

DIVERZIFIKACE  AKVAKULTURY – projekt 2018

byl spolufinancován Evropskou unií

Stávající dřevěná prodejna sloužící k maloobchodnímu prodeji živých ryb byla zcela nevyhovující, proto byla demontována a postavena nová prodejna.

Díky rekonstrukci haltýřů  bude umožněn prodej jednoletých či dvouletých amurů a candátů.

                                                                                             

 EVROPSKÁ  UNIE

Evropský  námořní  a  rybářský  fond

 Operační  program Rybářství

—————————————————————————————————————————

INVESTICE DO SLADKOVODNÍ AKVAKULTURY  –  projekt 2017

byl spolufinancován Evropskou unií

Díky realizaci projektu došlo k racionalizaci lovení, a to nákupem keserů, kádí a lodí. K novému dopravnímu prostředku budou pořízeny dva kontejnery pro přepravu ryb.

                                                                                             

 EVROPSKÁ  UNIE

Evropský  námořní  a  rybářský  fond

 Operační  program Rybářství

—————————————————————————————————————————

DENAS – INVESTICE DE AKVAKULTURY – projekt 2018

byl spolufinancován Evropskou unií

Nákupem dopravního prostředku nad 12 tun bude posílena konkurenceschopnost podniku tím, že rybí násady a tržní ryby budou převáženy účelněji, efektivněji a hospodárněji. Nákup kádí usnadní manipulaci s rybou.

                                                                                             

 EVROPSKÁ  UNIE

Evropský  námořní  a  rybářský  fond

Operační program Rybářství

—————————————————————————————————————————

REKONSTRUKCE RYBOCHOVNÉHO ZAŘÍZENÍ – projekt 2018

byl spolufinancován Evropskou unií

Díky rekonstrukci hráze jednoho z rybníků nebude docházet k průsakům a ztrátě vody, což způsobovalo velké problémy obzvlášť v letních měsících. Nákupem vaniček je vyřešen problém s jejich nedostatkem při výlovech rybníků.

                                                                                             

 EVROPSKÁ  UNIE

Evropský  námořní  a  rybářský  fond

Operační program Rybářství

—————————————————————————————————————————

ZVÝŠENÍ KONKURENCESCHOPNOSTI DENAS SPOL. S R.O. – projekt 2019

byl spolufinancován Evropskou unií

Nákupem kontejneru na krmiva dojde k úspoře času a finančních prostředků a k racionalizaci frekvence a doby přikrmování. Nakoupené kesery umožní zefektivnění práce při manipulaci s tržní rybou i rybí násadou.

 

                                                                                           

EVROPSKÁ  UNIE

Evropský  námořní  a  rybářský  fond

Operační program Rybářství

—————————————————————————————————————————

REKONSTRUKCE STŘECHY – projekt 2019

byl spolufinancován Evropskou unií

Rekonstrukcí střechy v objektu sádek bude zabráněno stále častějšímu zatékání dešťové vody stropem do budovy skladu rybářského nářadí.

                                                                                           

EVROPSKÁ  UNIE

Evropský  námořní  a  rybářský  fond

Operační program Rybářství

————————————————————————————————————————–

NÁKUP DOPRAVNÍHO PROSTŘEDKU – projekt 2018

byl spolufinancován Evropskou unií

Nákupem nového dopravního prostředku, který nahradí funkčně zastaralý s vysokými nároky na pohonné hmoty a náročné opravy, bude provoz a přeprava účelnější a hospodárnější.

                                                                                           

EVROPSKÁ  UNIE

Evropský  námořní  a  rybářský  fond

Operační program Rybářství

—————————————————————————————————————————

POŘÍZENÍ ZAŘÍZENÍ A VYBAVENÍ – projekt roku 2018

byl spolufinancován Evropskou unií

Zakoupený mulčovač usnadní s urychlí práci při udržování porostů v blízkosti rybníků, nákupem vaniček, chybějících lodí a oxymetru se rovněž usnadní práce během vegetačního období a lovení.

                                                                                         

EVROPSKÁ  UNIE

Evropský  námořní  a  rybářský  fond

Operační program Rybářství

—————————————————————————————————————————

INVESTICE PRO UDRŽENÍ KONKURENCESCHOPNOSTI – projekt roku 2020

byl spolufinancován Evropskou unií

Renovací starého osvětlení budou prostory sádek přehlednější a budou lépe chráněny proti pohybu cizích osob. Nákupem třídičky rybího plůdku dojde k zefektivnění práce s plůdkem. Nové aerátory zajistí v sádkách dostatek kyslíku v horkých měsících a před vánoci. Přepravní bedna zefektivní přepravu menšího množství ryb k zákazníkům.

                                                                                         

EVROPSKÁ  UNIE

Evropský  námořní  a  rybářský  fond

Operační program Rybářství

————————————————————————————————————————–

STAVEBNÍ  ÚPRAVY – VÝTAŽNÍKY  –  projekt roku 2020

byl spolufinancován Evropskou unií

Díky provedeným stavebním úpravám na výtažnících se zamezí nežádoucí ztrátě vody, erozím břehů a tím ztrátám v rybářském hospodářství. Nákupem kádí dojde k odstranění problémů při manipulaci s rybí násadou.

EVROPSKÁ  UNIE

Evropský  námořní  a  rybářský  fond

Operační program Rybářství


STAVEBNÍ ÚPRAVY V PROSTORU SÁDEK –  projekt roku 2019

byl spolufinancován Evropskou unií       

Uvedením hráze rybníku do původního stavu bude zamezeno nežádoucím průsakům a tím ztrátě vody. Modernizací funkčně zastaralých haltýřů se sníží náklady na jejich opravy a třídění podle druhů ryb bude efektivnější.

EVROPSKÁ  UNIE

Evropský  námořní  a  rybářský  fond

Operační program Rybářství


 

PROJEKT 2021 II – projekt roku 2021

byl spolufinancován Evropskou unií

Nákupem velkého přívěsu se zefektivní přeprava ryb, velkých kádí a nářadí při výlovech. Koupí kádí vyřešíme problémy při manipulaci s rybí obsádkou

EVROPSKÁ  UNIE

Evropský  námořní  a  rybářský  fond

Operační program Rybářství


 

PROJEKT 2021 I

byl spolufinancován Evropskou unií

Pořízením rypadla-nakladače bude umožněno účelně, efektivně s bez prodlení obhospodařovat rybniční plochy a napájecí stoky. Nákupem zařízení k vlastní produkci ryb bude zefektivněna nakládka a manipulace s rybami.

EVROPSKÁ  UNIE

Evropský  námořní  a  rybářský  fond

Operační program Rybářství