INFORMACE O SPOLUFINANCOVÁNÍ Z ENRF

MODERNIZACE  NEMOVITOSTÍ A POŘÍZENÍ  ZAŘÍZENÍ  – PROJEKT ROK 2015

byl spolufinancován Evropskou unií.

V roce 2015 jsme za spolufinancování z Evropského námořního a rybářského fondu zrekonstruovali střechu budovy šatny zaměstnanců z důvodu zatékání do budovy.

Dále jsme v tomto projektu uplatnili dotace na pořízení zařízení k vlastní produkci ryb ( tryskový aerátor, podložní sítě, kádě ) a v neposlední řadě jsme zrekonstruovali odtokové potrubí ze sádek a zpevněnou plochu nad ním.

 

DIVERZIFIKACE  AKVAKULTURY  – projekt rok 2016

byl spolufinancován Evropskou unií.

Z důvodu absence laviček a odpočívadel pro lovce ryb na udice, absence vhodného zázemí pro obsluhu půjčovny a servisu rybářských prutů, jsme zrekonstruovali tuto provozovnu a dovybavili rybářskými pruty, podběráky apod. Nevyhovující terén okolo jsme upravili a zpevnili zámkovou dlažbou.

                                                                     

 

                                                                                                 EVROPSKÁ  UNIE

Evropský  námořní  a  rybářský  fond

 Operační  program Rybářství

 

INVESTICE DO AKVAKULTURY – projekt rok 2018

byl spolufinancován Evropskou unií

Z důvodu předešlé rekonstrukce (přehrazení) sádek, bylo nutné provést rekonstrukci části potrubí sádek.

Nově zakoupené aerátory a sítě budou sloužit k rybničnímu chovu.

 

DIVERZIFIKACE  AKVAKULTURY – projekt 2018

byl spolufinancován Evropskou unií

Stávající dřevěná prodejna sloužící k maloobchodnímu prodeji živých ryb byla zcela nevyhovující, proto byla demontována a postavena nová prodejna.

Díky rekonstrukci haltýřů  bude umožněn prodej jednoletých či dvouletých amurů a candátů.