INFORMACE O SPOLUFINANCOVÁNÍ Z ENRF

MODERNIZACE  NEMOVITOSTÍ A POŘÍZENÍ  ZAŘÍZENÍ  – PROJEKT ROK 2015

byl spolufinancován Evropskou unií.

V roce 2015 jsme za spolufinancování z Evropského námořního a rybářského fondu zrekonstruovali střechu budovy šatny zaměstnanců z důvodu zatékání do budovy.

Dále jsme v tomto projektu uplatnili dotace na pořízení zařízení k vlastní produkci ryb ( tryskový aerátor, podložní sítě, kádě ) a v neposlední řadě jsme zrekonstruovali odtokové potrubí ze sádek a zpevněnou plochu nad ním.

                                                                                             

 EVROPSKÁ  UNIE

Evropský  námořní  a  rybářský  fond

 Operační  program Rybářství

—————————————————————————————————————————

DIVERZIFIKACE  AKVAKULTURY  – projekt rok 2016

byl spolufinancován Evropskou unií.

Z důvodu absence laviček a odpočívadel pro lovce ryb na udice, absence vhodného zázemí pro obsluhu půjčovny a servisu rybářských prutů, jsme zrekonstruovali tuto provozovnu a dovybavili rybářskými pruty, podběráky apod. Nevyhovující terén okolo jsme upravili a zpevnili zámkovou dlažbou.

                                                                     

                                                                                               

 EVROPSKÁ  UNIE

Evropský  námořní  a  rybářský  fond

 Operační  program Rybářství

—————————————————————————————————————————

INVESTICE DO AKVAKULTURY – projekt rok 2018

byl spolufinancován Evropskou unií

Z důvodu předešlé rekonstrukce (přehrazení) sádek, bylo nutné provést rekonstrukci části potrubí sádek.

Nově zakoupené aerátory a sítě budou sloužit k rybničnímu chovu.

                                                                                             

 EVROPSKÁ  UNIE

Evropský  námořní  a  rybářský  fond

 Operační  program Rybářství

—————————————————————————————————————————

DIVERZIFIKACE  AKVAKULTURY – projekt 2018

byl spolufinancován Evropskou unií

Stávající dřevěná prodejna sloužící k maloobchodnímu prodeji živých ryb byla zcela nevyhovující, proto byla demontována a postavena nová prodejna.

Díky rekonstrukci haltýřů  bude umožněn prodej jednoletých či dvouletých amurů a candátů.

                                                                                             

 EVROPSKÁ  UNIE

Evropský  námořní  a  rybářský  fond

 Operační  program Rybářství

—————————————————————————————————————————

INVESTICE DO SLADKOVODNÍ AKVAKULTURY  –  projekt 2017

byl spolufinancován Evropskou unií

Díky realizaci projektu došlo k racionalizaci lovení, a to nákupem keserů, kádí a lodí. K novému dopravnímu prostředku budou pořízeny dva kontejnery pro přepravu ryb.

                                                                                             

 EVROPSKÁ  UNIE

Evropský  námořní  a  rybářský  fond

 Operační  program Rybářství

—————————————————————————————————————————

DENAS – INVESTICE DE AKVAKULTURY – projekt 2018

byl spolufinancován Evropskou unií

Nákupem dopravního prostředku nad 12 tun bude posílena konkurenceschpnost podniku tím, že rybí násady a tržní ryby budou převáženy účelněji, efektivněji a hospodárněji. Nákup kádí usnadní manipulaci s rybou.

                                                                                             

 EVROPSKÁ  UNIE

Evropský  námořní  a  rybářský  fond

Operační program Rybářství

—————————————————————————————————————————

REKONSTRUKCE RYBOCHOVNÉHO ZAŘÍZENÍ – projekt 2018

byl spolufinancován Evropskou unií

Díky rekonstrukci hráze jednoho z rybníků nebude docházet k průsakům a ztrátě vody, což způsobovalo velké problémy obzvlášť v letních měsících. Nákupem vaniček je vyřešen problém s jejich nedostatkem při výlovech rybníků.

                                                                                             

 EVROPSKÁ  UNIE

Evropský  námořní  a  rybářský  fond

Operační program Rybářství

—————————————————————————————————————————

ZVÝŠENÍ KONKURENCESCHOPNOSTI DENAS SPOL. S R.O. – projekt 2019

byl spolufinancován Evropskou unií

Nákupem kontejneru na krmiva dojde k úspoře času a finančních prostředků a k racionalizaci frekvence a doby přikrmování. Nakoupené kesery umožní zefektivnění práce při manipulaci s tržní rybou i rybí násadou.

 

                                                                                           

EVROPSKÁ  UNIE

Evropský  námořní  a  rybářský  fond

Operační program Rybářství

—————————————————————————————————————————

REKONSTRUKCE STŘECHY – projekt 2019

byl spolufinancován Evropskou unií

Rekonstrukcí střechy v objektu sádek bude zabráněno stále častějšímu zatékání dešťové vody stropem do budovy skladu rybářského nářadí.

                                                                                           

EVROPSKÁ  UNIE

Evropský  námořní  a  rybářský  fond

Operační program Rybářství

————————————————————————————————————————–

NÁKUP DOPRAVNÍHO PROSTŘEDKU – projekt 2018

byl spolufinancován Evropskou unií

Nákupem nového dopravního prostředku, který nahradí funkčně zastaralý s vysokými nároky na pohonné hmoty a náročné opravy, bude provoz a přeprava účelnější a hospodárnější.

                                                                                           

EVROPSKÁ  UNIE

Evropský  námořní  a  rybářský  fond

Operační program Rybářství