Výroba ryb

Výroba ryb probíhá na 5 rybničních soustavách a 25 rybnících

Rybniční soustavy:

Studénka

Albrechtičky a Nová Horka

Bartošovice

Odry

  • Rybník Cíp
  • Rybník Vrážov
  • Rybník Emauzský – největší 28,61 ha
  • Rybník Travný
  • Rybník Trněný

Bravantice

Nejvíce chovanou rybou je tradičně kapr.
Kapr se chová v tříletém výrobním cyklu, v prvním roce dosahuje délky 10 cm a váhy kolem 3 dkg, ve druhém roce 30 cm a váhy cca 0,5 kg, do tržní velikosti dorůstá ve třetím roce kdy dosahuje váhy 2,2 kg a délky 50 cm.
Většinu kapra prodáváme na vnitřním trhu – zarybnění revírů, zpracování a předvánoční prodej. Část produkce i exportujeme.

kapr

 

Další ryby

Amur – tato býložravá ryba původem z Asie se stala významnou doplňkovou rybou. Má výborné maso a tak není divu, že poptávka po něm neustále roste. Tržní velikosti (kolem 2,5 – 3 kg) dorůstá ve čtvrtém roce života.

amur

Candát – jedna z nejdražších ryb na našem trhu. Chov tohoto dravce je velmi problematický, hlavně kvůli jeho nárokům na kyslík.

candat

Sumec – naše největší ryba. My produkujeme sumce o tržní velikosti 2,5 až 5 kg. Na některých rybnících chováme i albíny. Tuto zajímavou atrakci najdete třeba na našem největším rybníku – Bartošovickém, kde ho můžete spatřit na slavnostním výlovu.

sumec

Tolstolobik – ryba, která byla přivezena z Asie, je to výhradně planktonožravá ryba. Tolstolobik je hlavně exportní ryba, ovšem jeho odbyt díky nízké ceně roste. Jeho maso je ideální pro uzení.

tolstolobik

Štika – dravec o kterého je čím dál větší poptávka. Do tržní velikosti (1 – 1,5 kg) dorůstá ve druhém roce života.

stika

Na rybnících se ovšem vyskytují další druhy ryb vesměs plevelné (slouží jako potrava pro dravce) – cejn, karas, okoun, perlín, plotice.
Vyskytují se zde však i vzácnější ryby: hořavka i piskoř.
Občas se zatoulají na rybníky i bolen, jelec tloušť, mřenka, ostroretka, ouklej, podoustev, sumeček americký, úhoř